Reklamačné podmienky

Návod ako postupovať pri reklamácií:

V prípade reklamácie je potrebné zaslať v čo najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu:

KAUFMANN BAU s.r.o.
Nižný Mirošov 7 
090 11 Vyšný Orlík

Na reklamáciu máte zo zákona 24 mesiacov od kúpy tovaru.

Balík musí byť dostatočné zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad (reklamačný formulár) a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).

Tovar odporúčame odoslať doporučene Slovenskou poštou ako doporučený list (najlacnejšia variácia). 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravné a iné poplatky nevraciame.

 

POZOR!! Doklad o kúpe (faktúra) - nutnosť.

Reklamačné podmienky nájdete v našich obchodných podmienkach. 

Sortiment